Hilda Doets in Vastgoed magazine: ‘harde samenwerking in plaats van harde concurrentie’

Renovaties, duurzaamheidstrajecten, dagelijks en mutatieonderhoud en schades, dat is de core business van Mainstaete Vastgoedservice. Maar Mainstaete doet meer dan alleen een steentje bijdragen aan het beperken van de energiecrisis. Hilda Doets, algemeen directeur van Mainstaete Groep, wil niet alleen huizen isoleren, maar ook duurzaam met elkaar samenwerken. Want duurzaam met elkaar omgaan vindt zij minstens zo belangrijk. Het is in haar ogen zelfs de enige oplossing voor het woningtekort en de problemen in de bouwwereld. Harde samenwerking levert veel meer op dan harde concurrentie, is haar stelling.

‘Door schaarste in de markt is concurrentie zo langzamerhand niet meer mogelijk’, vindt Hilda. ‘Laten we met alle aannemers, partners en installateurs de handen ineenslaan om samen de doelen in de bouw te behalen.’ 

Voor absolute samenwerking is het nodig om niet meer alleen aan jezelf te denken. Dat je voor het gezamenlijke doel gaat in plaats van voor alleen eigen belang. Als je dat doet met partners, installateurs en transparant je kosten laat zien en je verdienmodel, dan kun je met elkaar veel meer stappen zetten dan er tot nu in de markt gebeurt.

‘We doen het al heel veel’, vervolgt ze. ‘We zoeken al gelijkwaardige partners op. We staan voor enorme opgaven. Zowel nieuwbouw als verduurzaming van bestaande bouw. Je ziet door prijsstijgingen in energie dat vastgoedpartijen en corporaties nu ineens ontdekken dat een belangrijk deel van hun woningen nog lang niet voldoende geïsoleerd is. We hebben dat natuurlijk al jaren aan zien komen, maar nu is de urgentie wel erg hoog, waardoor de vraag bij ons naar verduurzaming erg is gestegen.’

Tekort aan kennis en arbeidskrachten

Veel mensen hebben de bouw verlaten. Werken in de bouw werd steeds meer als zwaar beschouwd, waardoor bouwvakkers wat anders gingen doen. Daarnaast speelt vergrijzing de bouwwereld parten. Er staan veel arbeidskrachten voor hun pensioen. Het aanbod van arbeid wordt dus ook schaars. 

De toestroom van veelal Oost-Europese arbeidskrachten is niet meer dan een aanvulling op het tekort hieraan. Er is altijd bouwkundige kennis nodig en die is aan het verdwijnen. Nieuwe mensen moeten worden opgeleid, maar dat zijn er niet heel veel omdat er veel minder belangstelling is bij de jeugd. De instroom van jongeren compenseert daarmee niet de uitstroom van de mensen die met pensioen gaan. Zo verdwijnt de vakkennis die noodzakelijk is in de bouw.

Keiharde samenwerking 

Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van de noodzaak van samenwerking. ‘Er zijn gelukkig al veel samenwerkingsverbanden, zoals resultaatgericht samenwerken’, weet Hilda. ‘Als je open en transparant omgaat met het budget van de opdrachtgever – en met elkaar samenwerkt op basis van gewonnen vertrouwen – kun je het werk laten maken. Als je eerst het budget uitknijpt en dan gaat bouwen, wordt het niks. Het succes valt of staat met de kennis van je medewerkers. Als wij in de bouw de handen ineenslaan, gaan wij het met elkaar redden. Daar ben ik van overtuigd.’