Interview met Joyce Lauret-Terweij: ‘Brandbeveiliging hoogste prioriteit bij Hogeschool van Amsterdam’

Brandveiligheid is een belangrijk thema voor de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Terecht, want de narigheid die een eventuele brand met zich meebrengt, nog los van persoonlijke ongelukken, is enorm. Hoe wordt de brandveiligheid gegarandeerd? Ingenieur Joyce Lauret, clustermanager bouwkundig onderhoud bij de HvA, heeft hier goede afspraken over gemaakt met Mainstaete Vastgoedservice. Het zit wel snor met de brandveiligheid van de verschillende gebouwen. Dit vertrouwen licht Lauret graag toe.

In 2020 heeft de HvA een tender uitgeschreven voor de bouwkundige brandbeveiliging. Mainstaete Vastgoedservice is daar als beste partij uit naar voren gekomen. ‘We hebben niet alleen op prijs aanbesteed’, vertelt Joyce Lauret, ‘maar juist ook op kwaliteit. We hebben gevraagd een plan van aanpak te schrijven. Een groot pluspunt van Mainstaete is dat deze met een digitaal logboek werkt. Voor ons is dat prettig, omdat we daar al enige jaren mee werken. We wilden daar wel verbeteringen op hebben.’

Mainstaete heeft de eisen van de HvA meegenomen in het logboek. Het logboek is vooral handig omdat je de historie van de werkzaamheden op het gebied van brandveiligheid kunt vastleggen en eenvoudig kunt terugvinden. Verder laat de HvA jaarlijks de brandcompartimenten in de 13 verschillende panden van de school controleren en herstellen. ‘We maken een jaarplanning voor alle locaties waarbij we rekening houden met tentamenperiodes en dergelijke’, legt Lauret uit. ‘Uiteraard mogen werkzaamheden van Mainstaete het onderwijs niet storen. Bovendien zijn onze 13 panden niet allemaal even groot, waardoor de inspectie soms enige tijd in beslag neemt, dan weer zo is gepiept. We hebben bijvoorbeeld een klein monumentaal gebouw waar ze in een dag doorheen zijn. Maar er zijn er ook waar ze twee weken bezig zijn met inspecteren en afdichten van wanden. Als het even kan worden de werkzaamheden die voortkomen uit de inspectie onmiddellijk opgepakt en uitgevoerd.’

Het gehele traject bestaat uit het controleren van de brandcompartimenten, het vastleggen van wat er mis is, het uitbrengen van een offerte voor het herstel van de geconstateerde gebreken, en het uiteindelijke herstellen ervan. Deze gegevens worden vastgelegd in het digitaal logboek.

Jaarlijkse inspectieronde
‘Bij ons is het sinds 2014 beleid om al onze locaties te laten onderzoeken op brandveiligheid en per locatie een rapport te laten uitbrengen’, gaat Lauret verder. ‘Op basis daarvan zijn die gebouwen op niveau gebracht. Dus ze voldoen aan wet- en regelgeving. Vervolgens zijn de gebouwen overgedragen aan Beheer, en dat is mijn portefeuille. Wij houden dit op niveau door een jaarlijkse brandinspectieronde. Het idee is om, bovenop de jaarlijkse controle, eens in de vijf jaar alle gebouwen grondig te laten inspecteren. Voldoen we nog, ook in bredere zin, aan alle brandveiligheidseisen?’ Brandveiligheid heeft de HvA hoog in het vaandel staan.

De hogeschool heeft een gevarieerd bestand aan vastgoed: Rijksmonumenten, gebouwen die al enige tijd bestaan, maar ook nieuwbouw. Lauret: ‘De Rijksmonumenten zijn weliswaar gerenoveerd en de nieuwbouw voldoet ook aan de wet- en regelgeving, maar je komt toch in de praktijk situaties tegen waarin de brandveiligheid in het geding is.’ De gebouwen worden heel intensief gebruikt door studenten en medewerkers. Er wordt veel verhuisd en veel verbouwd. Dus de brandcompartimentering wordt daardoor regelmatig aangetast of doorboord voor het trekken van kabels voor ict, telefonie, installaties en av-middelen. Als je dat niet bijhoudt, voldoe je snel niet meer aan de eisen op het gebied van brandveiligheid. ‘Daarom zijn met de verschillende diensten en maincontractors afspraken gemaakt: we werken samen aan het borgen van de brandveiligheid. We willen het jaarlijks op niveau houden om de veiligheid van alle gebruikers te waarborgen’, concludeert Joyce Lauret.

Herstel in beeld
Als Mainstaete de jaarlijkse inspectieronde doet, worden alle afwijkingen vastgelegd met een foto en een uniek nummer. Je kunt dus altijd in het systeem terugvinden waar in een gebouw het defect zat, hoe het er uitzag en hoe het is gerepareerd. Want na herstel maakt Mainstaete wederom een foto. Zo heb je beeld van de situatie voor en na herstel. Alles wordt daarmee netjes in kaart gebracht. ‘Omdat een en ander al langer loopt, kunnen we eenvoudig terugzoeken hoe een situatie enige jaren geleden was en hoe het toen is opgelost’, stelt Lauret tevreden vast.

‘De samenwerking met Martijn Brökling van Mainstaete is heel goed. We kennen elkaar al lang. We zijn steeds efficiënter gaan werken, hebben processen geoptimaliseerd en het vertrouwen is in de loop der jaren gegroeid. Afspraken komt Mainstaete na en alles is bespreekbaar. Dit heeft geleid tot een succesvol partnership. Het is nu eenmaal heel belangrijk dat je elkaar weet te vinden.’