Interview met Sandrina van der Zweth: ‘Schadeherstellers van Mainstaete zijn onze ogen en oren’

‘Schadeherstellers van Mainstaete zijn onze ogen en oren …’

Woningschade door water, inbraak of brand aan de opstal wil de bewoner graag snel laten herstellen. Maar schakel maar eens een herstelbedrijf of aannemer in die in staat is om de klus naar tevredenheid te klaren én op korte termijn beschikbaar is. En wat mág het kosten en wat kóst het? Betaalt de verzekeraar die kosten? Gelukkig hebben uClaim en Mainstaete Vasgoedservice een prima samenwerking, waardoor de bewoner met schade én de verzekeraar die de schade betaalt alleen maar voordeel hebben. Hoe het werkt legt Sandrina van der Zweth, schadebehandelaar en teamleider bij uClaim, met plezier uit.

uClaim is de afdeling Schadeherstel in natura van Expertisebureau Lengkeek. Deze afdeling behandelt schademeldingen en regelt het herstel van de schade. De verzekeraar betaalt het herstel in natura, wat betekent dat de gedupeerde niet een geldbedrag krijgt, maar de schade hersteld krijgt. 

Hoe gaat het in zijn werk, nadat de Vereniging van Eigenaren (VvE), een betrokken verzekeraar of de getroffen bewoner zelf een melding heeft gedaan? ‘Wij gaan dan aan de slag’, legt Van der Zweth uit. ‘Wij schakelen een aannemer of schadehersteller in.’ uClaim heeft landelijke dekking, dus meerdere herstelpartners, waaronder Mainstaete. De schadeherstellers zijn gekoppeld aan postcodegebieden. ‘Mainstaete komt dus kijken naar wat de oorzaak is van de schade en wat de vervolgschade is’, gaat Van der Zweth verder. ‘Vervolgens maakt Mainstaete een offerte voor het herstel van die schade. Wij beoordelen dan of deze marktconform is. Bovendien kijken wij of er dekking is voor de schade bij de verzekeraar. Is dit allemaal in orde, dan geven wij de opdracht aan Mainstaete, om de zaak te herstellen. Wij zorgen verder voor de financiële afwikkeling.’ 

Beperkte schadegevallen

‘Wij doen alleen schades aan de opstal: wanden, plafonds, keukens, waterleidingen. Bij brand is er vaak een grotere schade en dan gaat de schade-expert erop af. Dus het is meestal inbraakschade, een gesprongen waterleiding en dergelijke. Ruitschade doen wij niet. Daar zijn specialisten voor. Als er echter een ruit is ingeslagen bij een inbraak en er is ook schade aan een kozijn, dan nemen die wel mee als inbraakschade.’

Zoals gezegd kan vooral bij brand de schade behoorlijk groot zijn. Als uClaim een schade niet meer op afstand kan beoordelen, of als er sprake is van een schade boven een bepaald bedrag, dan gaat het dossier door naar de expertiseafdeling. ‘Dan schakelen wij in overleg met de verzekeraar een schade-expert van 

Lengkeek in om de schade op locatie op te nemen.’

Digitaal

Om de schadeafhandeling soepel en duidelijk te laten verlopen heeft uClaim een veilig digitaal platform waarop Mainstaete de offerte kan uploaden, zodat deze voor beide partijen direct zichtbaar is. ‘Via dit systeem kunnen we onder andere doorgeven of de schade gedekt is’, licht Van der Zweth toe. ‘Als dit het geval is dan kan de schade worden hersteld. Ook de factuurafhandeling geschiedt via dit systeem. Alle werkzaamheden staan hierin, gespecificeerd naar materiaalgebruik en arbeidstijd. Daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt.’

Mainstaete illustreert de schade met foto’s. Zo kan uClaim de schade beoordelen. Er bestaat daarom ook geen discussie over wat er wel en wat er niet moet worden hersteld. Het gebeurt weleens dat er schade aan een plafond is gemeld en dat een bewoner zegt ook schade te hebben aan een deur. Dat moet dan apart worden gemeld. Er wordt alleen schade hersteld die gemeld is en deze wordt dan in oorspronkelijke staat teruggebracht. 

Veranderende markt

Van der Zweth: ‘Ik denk dat er steeds meer mensen gebruik gaan maken van herstel in natura. Dat verzekeraars dit product meer gaan aanbieden is de toekomst, denk ik. Om mensen te ontzorgen. Als je als consument een aannemer moet inschakelen om schade te herstellen, dan moet je er nog maar een vinden die een reële offerte kan maken of überhaupt de klus kan uitvoeren. Goeie kans dat je meer dan een half jaar moet wachten. Dat is ons voordeel: wij hebben erkende herstellers, zoals Mainstaete, die wij zo kunnen inschakelen, die bekwaam is en waar we vertrouwen in hebben dat de prijs reëel is. Ook voor verzekeraars is het voordeliger om schadeherstel in natura te bieden. De ene aannemer vraagt 10 duizend euro voor het werk waar een andere 5 duizend euro voor vraagt. Uiteindelijk levert ons werk een scherpere premie op voor de consument.’

Nauwelijks last van corona

In de eerste maand van de coronacrisis (april 2020) wilde niemand afspraken maken. Toen gebeurde er weinig. Daarna werd het weer snel opgepakt. Als er een waterleiding springt, kun je moeilijk zeggen: kom over een jaar maar terug. ‘We hadden wel oudere mensen met vervolgschade aan een plafond of een wand die vroegen: kom over een half jaar maar terug. Ik wil nu even geen vreemde mensen over de vloer. Dat hebben we uiteraard gerespecteerd.’

Wat opviel in het begin van de coronatijd is dat er minder inbraakschade werden gemeld. Waarschijnlijk waren er minder inbraken omdat veel mensen thuisbleven. Overigens herstelt Mainstaete ook hang- en sluitwerk na een inbraak. Daar hoeft geen slotenspecialist aan te pas te komen. 

Van der Zweth: ‘Er wordt dan een gelijkwaardig slot teruggeplaatst. Een slot van zodanige kwaliteit dat er niet twee weken later weer wordt ingebroken. Het is voor de verzekeraar ook van belang dat er goed hang- en sluitwerk wordt toegepast om schade in de toekomst te voorkomen. Soms bieden we de VvE aan om bij iedereen het bestaande hang- en sluitwerk te vervangen door sloten van een betere kwaliteit. De VvE moet er dan wel aan meebetalen.’

‘Mainstaete is een van onze eerste herstelpartners’, herinnert Van der Zweth zich. ‘De samenwerking gaat naar volle tevredenheid. We zijn enige jaren geleden begonnen. De herstellers van Mainstaete zijn onze ogen en oren. Dat gaat eigenlijk altijd goed. Misschien hebben we een enkele keer discussie over een foto of een offerte, maar daar komen we altijd goed uit. Het zou niet normaal zijn als we nooit een discussie zouden hebben. Die zijn er in de beste huwelijken …’