Kobus.nl

KOBUS>NL is een landelijk netwerk van zelfstandige MKB bouwbedrijven gericht op hoogwaardige bouwkundige en technische dienstverlening.

Of het nu gaat om gebouwbeheer, bouwkundige aanpassingen of projecten; met een praktische aanpak garanderen wij uniforme afspraken, werkwijze én kwaliteit. Met onze 24/7 calamiteitenservice kunnen wij overal binnen één uur ter plaatse zijn. Uit ervaring zijn wij gewend de regie te voeren met als doel uw gebouwen in optimale conditie te houden, te verbeteren of uit te breiden.